Головна / Про фонд

Про фонд

Благодійний фонд «Велика Родина» є благодійною організацією, яка об’єднує фізичних і юридичних осіб, які виявили бажання сприяти реалізації мети та завдань Фонду.

Фонд є Всеукраїнською благодійною організацією, діяльність якої поширюється на територію всієї України та має свої відділення (філії, представництва) у більшості областей України.

Благодійна діяльність Фонду здійснюється на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування. Фонд є неприбутковою організацією.

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України. Законом України «Про благодійництво та благодійні організації», а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють благодійництво і благодійну діяльність, та своїм Статутом.

Предметом діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності, що сприяє розвитку культури, науки та освіти, збереженню культурної спадщини, зміцненню здоров’я та соціального захисту громадян України.

Метою створення та діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства шляхом розвитку культури, науки та освіти, збереженню культурної спадщини, сприяння соціальному захисту громадян України, надання набувачам матеріальної фінансової та організаційної допомоги.


 
list_ushenko_01

list_from_ministry