Головна / Про фонд / Мета та завдання

Мета та завдання

Серед цілей і завдань Фонду є:

•   сприяння розвитку охорони здоров’я та участь у наданні медичної допомоги громадянам України; •   сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища громадян України;
сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;
•   надання допомоги талановитій творчій молоді;
•   сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національного культурного розвитку, доступові всіх громадян України, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
•   сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, меморіальних місць;
•   надання допомоги громадянам України які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф;
•   подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
•   сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
•   сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму.

Конкретні напрямки благодійної діяльності визначаються у благодійних програмах, які приймаються та оновлюються Загальними зборами Фонду. Програма є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення статутних цілей і завдань Фонду.

 
list_ushenko_01

list_from_ministry