Home / About Fund / Charities

Благодійна допомога

Благодійна допомога може здійснюватись у наступних формах:

  • •   одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
  • •   систематичної фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги;
  • •   фінансування конкретних цільових програм;
  • •   допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
  • •   дарування чи дозволу на безкоштовне (пільгове) використання об’єктів власності;
  • •   надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи шляхом передачі результатів особистої творчої діяльності;
  • •   прийняття на себе видатків по безвідплатному, повному чи частковому утриманню об’єктів благодійності.

Благодійна програма приймається Фондом і є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду. На фінансування благодійних програм використовується вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств і організацій, які перебувають у власності благодійної організації, за винятком адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням Фонду. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

Вищим керівним органом Фонду є Загальні збори Фонду, які здійснюють свої повноваження згідно зі Статутом. Збори скликаються Правлінням і проводяться не рідше одного разу на рік.
У період між Загальними зборами керівництво поточною діяльністю Фонду здійснюється виконавчим органом — Правлінням Фонду — на чолі з Президентом та адміністративно-виконавчим органом — Виконавчою дирекцією Фонду — на чолі з Директором Фонду.

 
banner2eng