Умови

Умови конкурсу

1. На конкурс кінопроектів, присвячених 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, приймаються сценарні розробки — оригінальні твори, які раніше не друкувалися, не фільмувалися, не виконувались і не оприлюднювались та права на які не передані іншим юридичним або фізичним особам.

Датою початку Конкурсу є дата його першого публічного оголошення.

2. Згідно Положення, Конкурс складається з двох етапів:

2.1. Перший етап — конкурс сценарних розробок (тритментів).

Для участі потрібно подати літературний твір — послідовний виклад історії, яка розповідатиметься в майбутньому сценарії, а також представлення героїв, змалювання довколишнього світу й тональності оповіді.

Цей етап Конкурсу анонімний — сценарні розробки подаються під псевдонімами.

Сценарні розробки (тритменти) повинні бути надруковані за допомогою комп’ютера на аркушах білого паперу формату А4 та відповідати таким вимогам:

Рекомендований шрифт: Courier New 12 або Times New Roman 12.
Заголовок: відцентрований і виділений жирним шрифтом.
Лоґлайн (не обов’язково): під заголовком по центру.
Час: завжди теперішній.
Діалоги: відсутні, за винятком тих випадків, коли є потреба донести ключові фрази персонажів та висвітлити їхню філософію.
Стиль: стислий, яскравий, емоційний.
Обсяг: від 4 до 12 сторінок.

На титульній сторінці позначається тільки псевдонім автора (авторської групи), назва твору та кількість сторінок. Усі сторінки повинні бути пронумеровані.

Сценарні розробки (тритменти) надсилаються на поштову адресу Конкурсу:
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 42 оф.42.

У конверт, підписаний псевдонімом, що й на титульній сторінці, вкладається нескріплений примірник твору — сценарної розробки (тритменту), а також окремий заклеєний конверт, так само підписаний псевдонімом, у якому повинна бути заява на участь у Конкурсі в довільній формі. Заява повинна містити таку інформацію:
— справжнє прізвище, ім’я, по-батькові (за паспортом або свідоцтвом про народження);
— домашню адресу;
— номер контактного телефону;
— електронну адресу (за наявністю);
— назву твору;
— псевдонім у Конкурсі.

Конверт із твором надсилається з повідомленням про вручення поштового повідомлення задля впевненості у доставці. Прохання відправляти листи кур’єрською поштою.

Останній термін подачі творів на Конкурс, позначений штемпелем на конверті при відправленні з України — 1 листопада 2011 року; з-поза меж України — 20 жовтня 2011 року.

2.1.1. Організатор Конкурсу запрошує для участі в журі першого етапу 5 (п’ять) осіб — фахівців у галузі кіно: сценаристів, режисерів, кінокритиків, які не мають права брати участь у Конкурсі та в подальшому процесі виробництва фільму.

Імена членів журі не розголошуються до закінчення першого етапу Конкурсу.

2.1.2. Церемонія оголошення результатів першого етапу Конкурсу відбувається 22 листопада 2011 року в Києві, у приміщенні Державного підприємства «Центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» (час початку церемонії оголошується додатково).

На церемонії відкриваються конверти, у яких зазначено справжнє ім’я автора (авторської групи).

2.1.3. Організатор Конкурсу залишає за собою право запропонувати кожному з трьох переможців першого етапу контракт на майнові права майбутнього сценарію. Авторське право залишається за автором (авторською групою).

Автор (авторська група) сценарної заявки — переможець першого етапу — має можливість звернутися до Організатора Конкурсу з проханням допомоги щодо створення творчої групи кінопроекту у підготовці до другого етапу. Організатор Конкурсу в такому випадку надає консультативну допомогу.

2.2. Другий етап — публічний захист (пітчинґ) сценаріїв та кінопроектів, які вибороли це право за результатами першого етапу Конкурсу.

Сценарії, створені на підставі попередньої заявки (тритменту), подаються Організатору Конкурсу в кількості 12 примірників для попереднього ознайомлення членами журі другого етапу до 1 лютого 2012 року.

Для підготовки до виразного, ефективного та динамічного захисту кінопроекту, як це визначено Положенням Конкурсу, автору (авторській групі) надається фінансове забезпечення.

Публічний захист (пітчинґ) сценаріїв та кінопроектів відбувається 21 лютого 2012 року (місце та час оголошуються окремо).

Творча група, окрім автора сценарію (авторської групи), повинна представити продюсера, режисера, оператора, художника майбутнього фільму. Також можуть бути представлені автори музики, костюмів, запропоновані виконавці головний ролей. Бажано надати максимальне уявлення майбутнього фільму, його сутнісного змісту, стильових та жанрових ознак, принципів продюсування та організації виробничих процесів.

Пітчинґ повинен відбуватися із використанням роздрукованих ілюстративних альбомів (у кількості 7 примірників), з використанням мультимедійних носіїв та презентацій. Засоби для відтворення таких презентацій забезпечує Організатор Конкурсу.

Часові обмеження публічного захисту сценарію та кінопроекту — до 30 хвилин.

2.2.1. Розширений склад журі другого етапу, за рішенням Організатора Конкурсу, складається з представників кіногалузі та Організатора Конкурсу. Представники Держаного агентства України з питань кіно та Національної спілки кінематографістів України мають статус спостерігачів.

Після закінчення захисту сценаріїв та кінопроектів, журі шляхом консенсусу визначає процедуру обговорення.

2.2.2. Церемонія оголошення результатів Конкурсу відбувається 9 березня 2012 року (місце та час оголошуються окремо).